Áp dụng thành công công nghệ khoan kích ngầm dự án D300

Sau 8 năm thi công gặp nhiều khó khăn, gói thầu số 7 thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã hoạt động theo đúng tiến độ. Sự thành công của dự án đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc áp dụng công nghệ khoan kích ngầm tại Việt Nam, khẳng định các kỹ sư và công nhân Việt Nam đã thi công được những công trình mà nhà thầu nước ngoài không thể hoàn thành.