Thi công phần thô và hoàn thiện nhà cơ quan, thuộc dự án đầu tư xây dựng khu chuyển tiếp và phục vụ di dời nhà máy Ba Son - Vũng Tàu | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án