FLC Samson Golf Links Project | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án