KVL Hotel Project at Phnompenh City, Cambodia | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án

Thông tin chi tiết

Name of project/Items

KLV Hotel Project

Owner/ Main Contractor

Vattanac Properties Ltd.

Period

6/2019-6/2020

Location

Phnompenh, Cambodia