Kết cấu thép nhà ga, tuyến Cát Linh - Hà Đông dự án đ�

Thông tin chi tiết

Tên dự án/ Hạng mục

Kết cấu thép nhà ga,  tuyến Cát Linh - Hà Đông thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính

Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc

Giai đoạn

2016-2017

Địa điểm

Hà Nội