Dự án xây dựng khách sạn KVL, tại Phompenh, Campuchia | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án

Thông tin chi tiết

Tên dự án/ Hạng mục

Dự án xây dựng khách sạn KVL, tại Phompenh, Campuchia

Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính

Công ty TNHH quản lý tài sản Vattanac

Giai đoạn

6/2019-6/2020

Địa điểm

Phnompenh, Campuchia