Dự án sửa cầu Phú Thứ | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án