XEKAMAN 3 Hydroelectric Project | Thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép và dân dụng

Thông tin chi tiết

Name of project/Items

XEKAMAN 3 Hydroelectric  Project.

Owner/ Main Contractor

SBTECH., Jsc

Period

06/2014 – 12/2014

Location

Lao