UNIS building Project (Phase II) | Thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép và dân dụng

Thông tin chi tiết

Name of project/Items

UNIS building Project (Phase II)

Owner/ Main Contractor

United Nation International School of Ha Noi.

Period

02/2009-9/2009

Location

Ha Noi