Office of Vietnam Education joint stock company building Project | Thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép và dân dụng