Kết cấu thép nhà ga, tuyến Cát Linh - Hà Đông dự án đ

Thông tin chi tiết

Tên dự án/ Hạng mục

Kết cấu thép nhà ga,  tuyến Cát Linh - Hà Đông thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính

 

Giai đoạn

Đang thực hiện

Địa điểm

Hà Nội