FLC Samson Golf Links Project | Thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép và dân dụng

Thông tin chi tiết

Name of project/Items

FLC Samson Golf Links Project

Owner/ Main Contractor

FLC Groups

Period

02/2015 – 06/2015

Location

Thanh Hoa