Office of Vietnam Education joint stock company building Project | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án