Dự án xây dựng Văn phòng công ty cổ phần giáo dục Việt Nam | Thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép và dân dụng