Dự án sửa cầu Phú Thứ | Thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép và dân dụng