Diep Duong Plaza - Furniture Trade Center project | Thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép và dân dụng

Thông tin chi tiết

Name of project/Items

Diep Duong Plaza Project

Owner/ Main Contractor

Diep Duong Furniture  - Trade Ltd.

Period

2/2009-7/2009

Location

Ha Noi