Hạ ngầm đường điện 110kv thuộc dự án cầu Nhật Tân | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án

Thông tin chi tiết

Tên dự án/Hạng mục

Hạ ngầm đường điện 110kv thuộc dự án cầu Nhật Tân

Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính

HAINCO

Giai đoạn

11/2009 – 03/2010

Địa điểm

Hà Nội