Dự án xây dựng Văn phòng công ty cổ phần giáo dục Việt Nam | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án