Dự án xây dựng Trường quốc tế UNIS ( Giai đoạn II ) | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án

Thông tin chi tiết

Tên dự án/Hạng mục

Dự án xây dựng Trường quốc tế UNIS ( Giai đoạn II )

Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính

Trường quốc tế UNIS Hà Nội.

Giai đoạn

02/2009-9/2009

Địa điểm

Hà Nội