Dự án xây dựng Nhà xưởng sản xuất gỗ Đông Dương | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án

Thông tin chi tiết

Tên dự án/Hạng mục

Dự án xây dựng Nhà xưởng sản xuất gỗ Đông Dương

Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính

Công ty CP TM và XD Đông Dương

Giai đoạn

12/2012-5/2013

Địa điểm

Hà Nội