Dự án xây dựng nhà máy bơm Ebara (Giai đoạn 2) | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án

Thông tin chi tiết

Tên dự án/Hạng mục

Dự án xây dựng nhà máy bơm Ebara (Giai đoạn 2)

Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính

Công ty TNHH bơm EBARA

Giai đoạn

02/2015 – 06/2015

Địa điểm

Hải Dương