Dự án tăng cường CSVC Trường ĐHTNMT | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án

Thông tin chi tiết

Tên dự án/Hạng mục

Dự án tăng cường CSVC Trường ĐHTNMT

Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính

Trường ĐHTNMT Hà Nội

Giai đoạn

02/2013 – tiếp tục

Địa điểm

Hà Nội