110 kv Electricity Underground of Nhat Tan Bridge Project | Thiết kế, Sản xuất và Lắp dựng kết cấu thép cho các dự án

Thông tin chi tiết

Name of project/Items

110 kv Electricity Underground of Nhat Tan Bridge Project.

Owner/ Main Contractor

HAINCO

Period

11/2009 – 03/2010

Location

Ha Noi